AvrupaHaberler

PARTİZAN; LLL BERLİN YÜRÜYÜŞÜNE ÇAĞRI!

“LLL” olarak bilinen Lenin, Liebknecht ve Luxenburg yürüyüşüne Avrupa Partizan’dan  çağrı.

“Günümüzde devrimci komünizmin ruhunu yaşatmanın Lenin başta olmak üzere Rosa ve Liebknecht’in bayrağını daha da yükseklerde dalgalandırmayı bir tarihsel misyon olarak benimsemekteyiz.

Her milliyetten işçi ve emekçileri her yıl düzenli yapılan LLL Mitingine katılmaya; siyasal iktidar için, sosyalizm ve komünizm için mücadeleye çağırıyoruz.”

 

Açıklamanın tamamı;

DEVRİMİN KANUNUDUR DÜŞÜ GERÇEK YAPMAK!

UNUTULMASIN; VARDIK, VARIZ, VAR OLACAĞIZ!

Ocak ayında başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde Enternasyonal Proletaryanın Büyük Kuramcısı Lenin ve Alman Komünist hareketinin liderleri Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht eylemlerle anılmaktadır. Büyük Usta Lenin tıpkı Liebknecht ve Rosa gibi Ocak ayında yaşama gözlerini kapatmıştır. 15 Ocak’ta katledilen Rosa ve Liebknecht anma etkinlikleri bu yüzden Lenin anmalarına da dönüşmüştür. Böylece bu üç komünist aynı ruh ve eylemle birleştirilerek anılmaya başlanmıştır. Özellikle Ekim Devrimi’nin 100. yılında bu üç ismi anmak, sosyal-şovenizme, modern revizyonizme, reformizme mahkum edilmeye karşı durmaktır. Bu üç ismi anmak, Marksist-Leninist-Maoist hattı korumak, anlamak ve sahiplenmektir.

Son yıllarda Latin Amerika başta olmak üzere filizlendirilen ve turuncu devrimlerle devam eden daha sonra Ortadoğu’da “Arap Baharıyla” sürdürülmeye çalışan bir burjuva akım söz konusudur. Bu akımlar Marksizm adına sınıf işbirlikçi, reformist eğilimlerin ve akımların gürbüzleşmesine de ciddi bir zemin oluşturdu. Bugün “büyük anlatıların” sonlandığına, devrimlerin başkalaşıp uzlaşmayla gerçekleşeceğine dair düşünceler yeni versiyonlarla karşımıza çıkmaktadır.

Rosa’yı anlamak; Bernstein teorisiyle “Sosyal Reform mu, Devrim mi?” çatışmasına girmek demektir. Rosa, Kendi ulus burjuvazisine Kautsky’nin önderliğinde Alman sosyal demokratlarının ihanetçi çizgisi ile emperyalist savaş için destek sunarken bu girişime dur demenin adıdır.

Keza Karl Liebknecht; babasının da yakın arkadaşları olan Alman Sosyal Demokrat Parti (SDP) yönetimini sosyal-şoven politikalarından kaynaklı topa tutmuştur. O, Ekim Devrimi’nin ayak sesleri ile yolunu yürümenin adı olmuştur. Çok geçmeden SDP’den ayrılarak Spartaküs Birliği’ni kuran Luxemburg ve Liebknecht; SDP’nin “sol” adına yapılan sosyal-şovenist politikaların suç ortağı olarak hükümete katılma çağrısını reddetmiştir. Kısa bir süre sonra sosyal demokrasinin birçok ülkede örneği olan ihanetine uğramışlardır. O dönem çoğunluğunu Spartaküs Birliği’nin oluşturduğu Alman Komünist Partisi’nin birçok büroları basılarak birçok üyesi ya tutuklandı ya da katledildi. 15 Ocak 1919 yılında ise bizzat SDP’li savunma bakanının hedef göstermesi ile SDP’nin o dönem çok sık kullandığı Freikorps adlı paramiliter grup tarafından katledildiler.

Sosyal demokratlar, tarihte eli komünistlerin kanına bulanarak ve ihaneti sistemleştirerek gericileşmiştir. Bu çizgilerini artık daha da derinleştirerek bugün gericiliğin tam göbeğinde yerlerini almışlardır. İşçi sınıfına ihanet onların tarihsel deneyimi ve artık kararlı bir nitelikleri durumundadır.

Ancak bugün için sosyal demokratlar işçi sınıfı, ilerici güçler için siyasal belenti denkleminin dışındadır. Bu gerici burjuva damar Avrupa’da ve dünya da faşist ve sağcı eğilimlerin beslenmesine yönelik politikalarıyla varlıklarını sürdürmektedir. Emperyalist politikaların aktif uygulayıcısıdır. Göçmenlere yönelik düşmanlaştırmanın kolaylaştırıcı unsurudur. Büyük emperyalist Tekellerin ezilen sınıfların tüm haklarını ortadan kaldıracak okyanus ötesi anlaşmaların planlayıcısıdır. İşçi sınıfının ve ezilenlerin tüm sosyal haklarını ortadan kaldırmanın hesapçılarıdırlar.

Ancak bugün başka bir tehlike işçi sınıfının ve ezilen halk ve ulusların yanı başındadır. Bunlar, sınırları reformizmi ve sistemiçiliği aşmayan ve bunu bir kurtuluş reçetesi gibi sunan sınıf işbirlikçi akımlardır. Bu devrim fikrinden, işçi sınıfının iktidarı ele geçirme ihtiyacından uzak bir şekilleniş ve ideolojik akımdır. İşte 100 yıl önce ispatlanan Marksist teorinin pratik taçlandırıcısı ve büyük ustası Lenin ve Avrupa’da revizyonizme karşı amansız mücadelenin bayrağı olan Luxemburg ve Liebknecht, halen yasaları değişmemiş olan emperyalist-kapitalist sistemlerde sınıf mücadelesinin ve proleter ideolojinin dalgalanan bayraklarıdır.

Halen Avrupa’da bir hayalet, artık Marksizm-Leninizm-Maoizm ile donanmış bir şekilde gezinmektedir. Günümüzde devrimci komünizmin ruhunu yaşatmanın Lenin başta olmak üzere Rosa ve Liebknecht’in bayrağını daha da yükseklerde dalgalandırmayı bir tarihsel misyon olarak benimsemekteyiz.

Her milliyetten işçi ve emekçileri her yıl düzenli yapılan LLL Mitingine katılmaya; siyasal iktidar için, sosyalizm ve komünizm için mücadeleye çağırıyoruz.

  • Lenin-Luxemburg-Liebknecht Ölümsüzdür!
  • Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi, Yaşasın Sınıf Kardeşliği!
  • Emperyalizme, Kapitalizme ve her türden gericiliğe Karşı Marksizm-Leninizm-Maoizm’i Kuşan!

10 Ocak 2018

LLL-DEMO PDF (Partizan Açıklaması)

 

Etiketler

bağlantılı haberler